W Centrum Terapii Morskie Oko prowadzimy psychoterapię poznawczo-behawioralną. Jest to terapia oparta na licznych badaniach, które wykazały jej bardzo wysoką skuteczność.

Wszyscy członkowie naszego zespołu terapii poznawczo-behawioralnej znają także Dialog Motywujący i biegle się nim posługują. Dialog Motywujący to doskonałe wsparcie każdej metody psychoterapii. Zwiększa obustronne zaangażowanie w terapię  i wewnętrzną motywację do zmiany.